U bent hier: Home / Maatschappelijke rol / Externe Partners

Externe partners

Kulak heeft verschillende samenwerkingsverbanden met partners in de regio. De Groep Biomedische Wetenschappen Kulak werkt sinds enkele jaren samen met het ziekenhuis AZ Groeninge op  zowel onderzoeks- als onderwijsgebied.

Voor het onderwijs kan de groep BMW elk academiejaar rekenen op de enthousiaste medewerking van een team artsen die de studenten ontvangen voor een halve dag kijkstage. In deze kijkstages zien de studenten hun reeds verworven theoretische kennis toegepast in een klinische setting. In andere opleidingsonderdelen ondergaan de studenten proefondervindelijk (bv DEXA) wat zij eerst theoretisch bestudeerd hebben. Een aantal artsen van AZ Groeninge komen op hun beurt gastcolleges geven op Kulak.

Jaarlijks organiseren de Groep BMW Kulak en AZ Groeninge een symposium voor studenten en docenten van de KU Leuven, medewerkers van AZ Groeninge en alle huisartsen die zich elk jaar opnieuw vrijwillig inspannen om de studenten geneeskunde een geslaagde patiëntenzorgstage en huisartsenstage te bezorgen.

Op het gebied van het onderzoek zijn er verschillende publicaties met auteurs van Kulak en AZ Groeninge; er lopen gemeenschappelijke projecten (o.a. oncologie) en er werd een "Leerstoel Materialise – Kulak, Handchirurgie” toegekend, die het onderzoek in de functionele anatomie en biomechanica van het musculoskeletaal systeem met focus op functie en dysfunctie van de hand verder zal uitdiepen. (Meer informatie : in de Dagkrant KU Leuven).