U bent hier: Home / Onderzoek

Onderzoek

Het onderzoek aan de faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen van Kulak wordt opgesplitst in twee brede vakgebieden, nl. Psychologie en Pedagogische wetenschappen/Onderwijskunde. De onderzoekers werkzaam aan Kulak maken deel uit van de respectievelijke Leuvense onderzoeksgroepen. Hieronder kunt u meer lezen over de vijf residerende professoren van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen @Kulak. De aangeboden informatie schetst de expertise, de onderzoekscentra, de medewerkers en en de onderzoekslijnen van de professoren.

 

 

Prof. Dr. Bert Reynvoet

is een cognitief psycholoog die tevens deel uitmaakt van het Laboratorium voor Experimentele Psychologie en het Numeral Cognition Lab van de KU Leuven. In het onderzoek dat wordt uitgevoerd onder zijn supervisie, wordt de cognitieve ontwikkeling van numerieke vaardigheden bestudeerd. Dit wordt onderzocht door middel van experimentele en neuro-wetenschappelijke methodes.

 

Medewerkers @ Kulak:
Delphine Sasanguie

 

 

Prof. Dr. Marc Depaepe

is als historisch pedagogisch onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven. Zijn onderzoek. en publicaties situeren zich op het gebied van de historiografie, theorie en methodologie van de opvoedingsgeschiedenis, de internationale wetenschapsgeschiedenis van pedagogiek en psychologie, de geschiedenis van opvoeding en onderwijs in België en – niet te vergeten – de pedagogische historiografie van het koloniale erfgoed in Congo.

Op Kulak maakt hij deel uit van het interdisciplinair Centrum voor de Historische Studie van Interculturele Relaties.

 

Medewerkers @ Kulak:
Karen Hulstaert
Sarah Van Ruyskensvelde
 

 

Prof. Dr. Wim Van den Noortgate

is master en doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij is ook verbonden aan het kenniscentrum itec (Interactive Technologies) van de Kulak, de onderzoeksgroep Methodologie van het pedagogisch onderzoek en het Statistisch Onderzoekscentrum van de KU Leuven. Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses en publicaties hebben betrekking op statistische modellering van gedragswetenschappelijke gegevens, voornamelijk op meta-analyse, multiniveau-analyse en psychometrie.

 

Medewerkers @ Kulak:

Lies Declercq
Laleh Jamshidi
Belén Fernandez Castilla

 
 
 

Prof. dr. Fien Depaepe photo

is onderwijskundige en is verbonden aan het Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie (CIP&T) van de KU Leuven. Haar onderzoek situeert zich op het domein van de vakdidactiek en de opleiding van leerkrachten. Ze is geïnteresseerd in cognitieve (bv. vakinhoudelijke en vakdidactische kennis) en affectieve factoren (bv. overtuigingen, attitudes) die leren en onderwijzen beïnvloeden.

Op Kulak maakt ze tevens deel uit van de interactive technology research group (iTEC).

 

Medewerkers @ Kulak:
Charlotte Larmuseau

Ele Holvoet