U bent hier: Home / Onderzoek

Onderzoek

Alle informatie en links over onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek neemt, naast het onderwijs, eveneens een belangrijke plaats in de groep BMW@Kulak. De residerende docenten zijn betrokken bij onderstaande onderzoeksdomeinen.

Health & Diagnostics

Biotechnology & Biomedical data

 

In het IRFls, Interdisciplinaire Research Facility Life Science, waar het onderzoek gebeurt, worden voor studenten van de opleiding Biomedische wetenschappen eveneens practica georganiseerd. De link tussen onderzoek en onderwijs is steeds nabij. 

Alle informatie over het onderzoek aan de Kulak, vind je hier

 

Top

Student onderzoeker

Voor studenten uit beide opleidingen (Biomedische wetenschappen en geneeskunde) is er de mogelijkheid om de reeds aanwezige interesse in wetenschappelijk onderzoek verder aan te scherpen. Dit kan onder het statuut van "student onderzoeker". Student-onderzoeker worden geeft je de kans om het baanbrekend wetenschappelijk onderzoek aan Kulak of KULeuven vanop de eerste rij mee te maken; je krijgt ook de mogelijkheid om zelf een klein radertje in het geheel van deze grote machine te zijn. Het geeft je een idee over wat onderzoek inhoudt en het kan je nóg meer motiveren om een carrière in het biomedisch onderzoek te ambiëren. 

Van de student onderzoekers wordt verwacht dat zij in één academiejaar minimum 20 dagen, liefst aaneensluitend, werken in een laboratorium of klinische dienst. Het grootste deel van het onderzoek gebeurt dus best gedurende de zomervakantie. Dit zijn enkele topics waar student onderzoekers aan meegewerkt hebben:

  • Neutrophil extracellular traps (NETs) in stroke
  • Onderzoek naar vasculogenese in bio-artificiële spieren
  • Osteoarthritis 
  • Gentherapie
  • Analyseren van gegevens afkomstig van micro-array experimenten
  • Optimalisatie van standardized uptake value (SUV), een parameter voor kwantificatie van tumoractiviteit
  • ...

Geïnteresseerde studenten contacteren prof. Simon De Meyer. Na een eerste contact, waarin de student met de promotor het project bespreekt, krijgt de student voorwaardelijk een labo en promotor toegewezen. Het statuut gaat definitief in als de student in de juni zittijd geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen die opgenomen werden in het studieprogramma van het betreffende academiejaar.

Student onderzoekers zijn gedekt door een verzekering. Studenten die in het kader van het onderzoek met patiëntengegevens werken, dienen zich vertrouwd te maken met de geldende regels van het ziekenhuis en patiëntenconfidentialiteit. Studenten die in een laboratorium werken, dienen de regels van "good laboratory practice" te respecteren.

Op het einde van de stage bezorgt de student volgende drie ingevulde formulieren aan de coördinator (prof. Simon De Meyer): evaluatie van de stageplaats, verslag van de stage, beoordeling van de stagiair.

Aan dit statuut wordt een credit toegekend "Wetenschappelijk onderzoek in een labo - type A of B". Het statuut en de behaalde score wordt vermeld op het bachelordiploma wanneer men minstens één maal student-onderzoeker is geweest in de bachelorjaren.

Top