U bent hier: kulak Faculteiten Faculteit Economie Onderzoek

Onderzoek

ONDERZOEKSPLOEGEN BINNEN DE SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

Efficiëntieanalyse van economische actie en actoren.

Group for the Advancement of revealed preference.

 

OVERZICHT DOCTORATEN VAN OUD-STUDENTEN EN/OF MEDEWERKERS (VANAF 2004-2005)

 

 • Sofie Van der Meulen - 17 februari 2005
 • Bram De Rock - 3 december 2007
 
 • Wouter Dutillieux - 4 november 2009
 • Jeroen Sabbe - 14 december 2010

Revealed preference analysis of consumption and production behavior: applications of the collective model
 

 • Diederik Claerhout - 17 januari 2011

The supply chain operations planning: the lead time setting problem
 

 • Bart Dierynck - 15 september 2011

The role of accounting information and social norms for interactions within and between firms.

 • Jonas Debrulle - 11 april 2012

Exploring the entrepreneur's pivotal role: How creator capital affects organizational outcomes and underpins self-employment persistence.

 

 

INDIVIDUEEL ONDERZOEK BINNEN DE SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN

 

Laurens Cherchye

Research Interests:

revealed preferences, household consumption, collective decision making, nonparametric production and efficiency analysis

Short Bio:

Laurens Cherchye holds a PhD in economics (Leuven, 2001). He has been teaching at the University of Leuven and Tilburg University; topics cover microeconomics, operations research and econometrics. He is currently a full professor at the University of Leuven, an extramural fellow of CentER (Tilburg University), a honorary senior research associate of University College London (UCL) and an international research fellow of the Institute for Fiscal Studies (IFS). He has been a full professor at Tilburg University (2009-2011), a visiting professor at ECARES (Université Libre de Bruxelles) (2008-2009) and was a postdoctoral fellow of the Fund for Scientific Research - Flanders (2002-2008).

Weblinks (naar CV, publicaties, ...):

http://revealedpreferences.org/laurens.php

http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/econover/Members/laurens.htm

Top

 

Ann Gaeremynck

Mijn onderzoek sluit nauw aan bij mijn onderwijs en richt zich vooral op financiële rapportering door bedrijven. Wat bepaalt de hoeveelheid informatie die een onderneming vrijgeeft? Waarom publiceren ondernemingen (geen) risico informatie? Wat is de invloed van de accounting standaarden en het institutioneel kader op het al dan niet vrijwillig publiceren van informatie ? Waarom publiceert een Amerikaans beursgenoteerd meer informatie dan een onderneming uit Brazilië, België of Nederland....? Wat is de rol van de raad van bestuur, goed governance in het goed informeren van de verschillende belangenpartijen?

Tot slot ben ik houder van de Deloitte Chair on Governance aan de KULeuven, waar elk jaar de ' Leuven Discussions on Governance' worden georganiseerd met topsprekers uit het bedrijfsleven. Meer informatie kan gevonden worden op volgende webpagina: http://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/feb/deloitte.html.

  

   Top

 

Sam Cosaert

I am a doctoral researcher at the subfaculty of business and economics at KULAK. Some of my research interests:

 • Revealed preference theory
 • Models of collective consumption behaviour
 • Cooperation versus noncooperation in collective consumption decisions

In my projects, I seek to analyze the consumption behaviour of groups. More specifically, I apply the so-called “revealed preference approach” to the analysis of collective consumption decisions. There are applications of revealed preference to observational and experimental data, as well as methodological extensions that contribute to a more convincing empirical analysis of group behaviour. The collective consumption models and the corresponding revealed preference characterizations can be used to address specific questions. Many questions are welfare-related.

 • How is the household budget allocated over the household members?
 • Is the provision of public goods within the household efficient?
 • Does the effect of a benefit depend on the specific household member who receives it?

Publications:
https://www.econ.kuleuven.be/tem/jaargangen/2001-2010/2010/2010-1/RBE%201-2010%20-%206%20-%20Store%20Environment%20and%20Advertising.pdf

Group for the Advancement of Revealed Preference:
http://www.revealedpreferences.org/

Top

Simon Dekeyser

Ik ben een doctoraatstudent met een FWO aspirant statuut. Ik ben aangesloten bij de onderzoekseenheid AFI (Accounting, Finance and Insurance). Ik ben vooral geïnteresseerd in de manier waarop de markt voor bedrijfsrevisoren werkt. Mijn onderzoek spitst zich vooral toe op de manier waarop de kennis van de revisor over zijn klant en de industrie waarin de klant actief is een effect geeft op  het uitvoeren van de revisor-opdracht. Meer specifiek, kijk ik of de bedrijfsrevisor efficiënter werkt naarmate zijn kennis toeneemt. Daarenboven onderzoek ik of en hoeveel van de gerealiseerde efficiënties doorgeprijsd worden naar de klant afhankelijk van de competitieve situatie in de markt.

Top

Brecht Landrieux

Ik werk aan een doctoraat onder begeleiding van professor Nico Vandaele. De focus van mijn werk ligt op de samenstelling van evenwichtige R&D-portfolio;’s wat voor ondernemingen in de hedendaagse, sterk competitieve maatschappij uiterst belangrijk is. Hierbij worden, naast de technologische en financiële, ook menselijke aspecten in rekening gebracht. Bij het samenstellen van de R&D-portfolio;’s wordt gezocht naar een optimale allocatie van de beperkte middelen om de winst te maximaliseren bij een acceptabele risicograad. Mijn interesse in onderzoek werd gewekt na het schrijven van mijn masterproef in de Productie en Logistiek. In de masterproef werd een model opgesteld voor de aflevering van gevraagde reserveonderdelen voor digitale cinema projectoren.

Top


Nico Vandaele

Nico Vandaele holds a degree Commercial Engineering (1990) and obtained a PhD. in Applied Economics, Operations Management from the K.U. Leuven in 1996. He has been Full Professor Operations Management at the University of Antwerp from 1996 till 2006. From October 1, 2006 he joined the K.U. Leuven, Kulak. He is a research member of the department KBI (Faculty of Applied Economics), research group Operations Management.

Nico Vandaele teaches courses for bachelor and master degrees in statistics, operations research and operations management, at the Kulak and Campus Leuven: Linear Programming, Probability Theory, Statistics, Supply Chain Management and Production Management.

His research interests are situated in modeling of manufacturing and service systems, performance measurement, R&D; management, new product development, R&D; portfolio management, the design of planning systems, Sales and Operations Planning, factory physics, health care management and traffic modeling. He published in leading journals like IIE Transactions, Managements Science, Transportation Research, European Journal of Operational Research, Interfaces, among others. He is active in several executive training programs, both national and international, and has served as consultant/advisor for major global companies, like ABInbev, Atlas Copco, IBM, GSK, Baxter, Johnson & Johnson, Continental, Monsanto, as well as small and medium sized companies.

Top

Skrålan Vergauwe

Mijn onderzoek situeert zich binnen het domein van de internationale boekhoudstandaarden. Ieder land beschikt over zijn eigen standaarden, zoals in België de  Belgian Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), en om investeren in het buitenland te vereenvoudigen werden beursgenoteerde ondernemingen in 2005 verplicht om dezelfde internationale standaarden te gebruiken namelijk, the International Financial Reporting Standards (IFRS). Enerzijds gaan we na of ondernemingen IFRS anders implementeren naargelang hun achtergrond (bvb verschil IFRS en Belgian GAAP) en er zo ook kwaliteitsverschillen ontstaan in rapportering. Anderzijds onderzoeken we de problemen die ontstaan door het introduceren van boekhouden aan reële waarde (fair value accounting). Dit concept zorgde voor heel wat opschudding en werd aangewezen als schuldige voor de financiële crisis. Wij onderzoeken of fair value accounting in de vastgoedsector ook aanleiding kan geven tot foute representatie (en manipulatie)  van resultaten en of ondernemingen intern of door beroep te doen op externe partijen (bvb een auditor van hoge kwaliteit) deze problemen kunnen oplossen.

Deze resultaten zijn dus interessant voor de inrichters van IFRS omdat ze toelaten na te gaan of deze relatief nieuwe regels hun doel bereiken (harmonisatie).  Bovendien leert het ondernemingen hoe ze hun financiële staten betrouwbaarder kunnen maken naar de markt toe en wat de waarde is van een auditor van hoge kwaliteit.

Top

Ewout Verriest

Ewout Verriest doctoreert in de Economische Wetenschappen aan Kulak, onder supervisie van Prof. Laurens Cherchye en Prof. Bram De Rock (ULB), gesteund door het F.W.O.-Vlaanderen. Zijn werk richt zich op de theoretische analyse van consumptiebeslissingen binnen het gezin, en dan specifiek op intertemporeel of dynamisch keuzegedrag. Hier houden individuen of gezinnen niet louter rekening met de huidige consumptieprijzen, intrestvoeten en besteedbaar inkomen, maar ook met toekomstige schokken in deze en andere relevante variabelen, bv. als er sprake is van ‘rationele’ verslaving. Indien deze schokken (deels) voorspeld kunnen worden, zullen rationele consumenten hier nu reeds rekening mee willen houden in hun bestedingspatroon. Behalve dit intertemporele aspect kan men bij de analyse van consumptiebeslissingen binnen een huishouden ook rekening houden met de mogelijks uiteenlopende (consumptie)voorkeuren van elke beslissingnemer in dat gezin. Bij deze zogenaamde “collectieve” beslissingen komen verschillende rationele individuen samen tot een efficiënte allocatie van hun gezamenlijk besteedbaar budget. Wanneer men deze interessante setting uitbreidt naar een intertemporeel raamwerk, en empirisch kan verifiëren op panel data, zijn er verscheidene relevante beleidsimplicaties die kunnen bestudeerd worden.

Top

ONDERZOEK AAN DE FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN AAN DE KU LEUVEN

Klik op deze link om een kijkje te nemen op de onderzoekspagina van FEB te Leuven