U bent hier: kulak Faculteiten Faculteit Economie Onderwijs Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen doorstroomoptie handelsingenieur in de beleidsinformatica

Wie ben jij? Het programma Naar het 3de jaar en de masteropleiding Beroepsuitwegen
Brochure

Download hier de studiegids.

Onder 'beleidsinformatica' (information systems) verstaat men de wetenschap van het ontwikkelen en beheren van informatiesystemen voor het besturen van organisaties. Dergelijke systemen ontwikkelen vergt veel meer dan kennis van wiskunde, hardware en sofware-ontwerp. Precies daarom worden de programma's in de beleidsinformatica georganiseerd door de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen en omvatten ze, naast een grondige technische en informaticacomponent, ook een stevige vorming in de economie, de bedrijfseconomie, de functionele domeinen (accountancy, financiewezen, marketing, organisatieleer en personeelsbeleid, productiebeleid), teamwork, communicatie en principes van management in het algemeen. Je leert de behoeften van bedrijven op het vlak van informatica-oplossingen analyseren en nieuwe systemen ontwerpen, bouwen en beheren voor bedrijven, overheid, onderwijsinstellingen of non-profit organisaties in de netwerkeconomie.

Wat is het verschil met handelsingenieur?

Handelsingenieur geeft een sterke beleidstechnische vorming, als brugfunctie tussen economische en ingenieursactiviteiten. Handelsingenieur in de beleidsinformatica richt zich bijkomend vooral op informatiesystemen. Omdat het toepassen van ICT in organisaties een degelijke kennis van de bedrijfseconomie en inzicht in de bedrijfsprocessen veronderstelt, volg je voor de bedrijfseconomische en technische opleiding (nagenoeg) hetzelfde programma als in de opleiding handelsingenieur. Door het insluiten van informaticavakken word je gaandeweg vertrouwd gemaakt met de opportuniteiten en beperkingen van ICT. De verschillen tussen de opleidingen zijn dus 'meer of minder' en niet 'alles of niets'. De polyvalente afgestudeerden zijn daarom geschikt om later zeer diverse specialisaties en carrières aan te kunnen.

Wat is het verschil met andere informaticaopleidingen?

In het programma handelsingenieur in de beleidsinformatica leren de studenten informatiesystemen bouwen voor bedrijven en andere organisaties. Voorbeelden: een computersysteem dat de binnenkomende bestellingen behandelt, de voorraden bijwerkt, de productie plant en automatisch grondstoffen bestelt; automatisering van de boekhouding en de budgettering; een systeem voor recrutering, selectie, salarisberekening en evaluatie van het personeel. Wat maakt deze informaticaopleiding zo uniek? Het unieke is dat een grondige bestudering van de bedrijfseconomie gecombineerd wordt met een even zo grondige studie van de informatica. In de constructie van informatiesystemen moet men immers rekening houden met de economische, organisatorische en menselijke aspecten van het systeem, in lijn met de strategische doelen van een organisatie. Gebeurt dit te weinig, dan kan een project mislukken. Vandaar dat wij met het programma handelsingenieur in de beleidsinformatica de combinatie aanbieden.

 

Wie ben jij?

Wiskundeknobbel nodig?

Omdat je bedrijfsproblemen zal moeten kunnen oplossen aan de hand van relatief complexe kwantitatieve modellen, is een vooropleiding van bij voorkeur zes uur wiskunde per week aangeraden. Tijdens de week voor het begin van het academiejaar wordt er een zomercursus wiskunde georganiseerd. Hier worden enkele wiskundige methoden en begrippen uit het secundair onderwijs op een verfrissende manier doorgenomen.

Moet ik techneut zijn of zal ik het worden?

Technische bekwaamheid is belangrijk voor informaticaspecialisten, want zonder die technische kennis kan men het werk niet tot een goed einde brengen. Maar dat volstaat niet om echt goed te zijn in je beroep. Om een beroep in de ICT-sector uit te oefenen moet je verschillende kwaliteiten hebben. Zo worden ook andere kwaliteiten steeds belangrijker: samenwerking, vertrouwen, innovatie, snelheid en het sociale aspect, onderhandelen, communicatievaardigheden, teamwork en groepsmanagement. Bovendien situeren vele ICT-gerelateerde beroepen zich in de dienstensector, wat vrij veel klantencontacten met zich meebrengt. Beleidsinformatica is een veelzijdige en boeiende materie. De beoefenaars ervan hebben evenveel of meer omgang met mensen dan met computers. En de vraag van de markt is een veelvoud van het aanbod.

Is een economische vooropleiding nodig?

Neen, dat is niet nodig. Een flinke dosis inzet daarentegen wel. Studenten uit de 'moeilijkere' richtingen van het middelbaar onderwijs doen het goed aan onze faculteit, ook als zij geen economische vooropleiding kregen. Een economische vooropleiding in het middelbaar is goed, maar is op zich alleen geen garantie voor succes aan onze faculteit. Kort en bondig gesteld: een goede basis voor wiskunde is belangrijker dan een economische vooropleiding.

Zal ik mijn leven achter de computer doorbrengen?

Zeker niet. Bepaalde beroepen houden inderdaad in dat je het grootste deel van je tijd in je bureau achter een computerscherm zit, maar dat is natuurlijk niet het enige wat je bij informaticaberoepen moet doen. Zo besteedt een informaticaverantwoordelijke heel wat tijd aan projecten, klanten en werkpartners, besprekingen met contactpersonen en collega's, presentaties, opleidingen, reizen en vergaderen.

Top

Het programma

 

gedetailleerd overzicht programma

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van het volledige studieprogramma en van de vakken.

Top

Naar het derde jaar en de masteropleiding (Leuven)

Vanuit de opleiding TEW met opstapmogelijkheid naar de opleiding handelsingenieur in de beleidsinformatica kan je na 2 jaar overstappen naar de derde bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica in Leuven.

Aansluistende masteropleidingen

Top

Beroepsuitwegen

Jouw beroepsuitwegen zijn heel ruim. Je kunt beleidsfuncties bekleden in zeer uiteenlopende afdelingen van bedrijven, binnen kleine KMO's of binnen grote multinationale ondernemingen. Het bedrijfsleven is nog altijd het belangrijkste werkmilieu. Ook de dienstensector (banken, verzekeringsmaatschappijen, consultingbureaus, ...) biedt veel mogelijkheden.

Daarnaast kun je ook terecht in de openbare sector, in nationale en internationale instellingen (de Nationale Bank, het Internationaal Muntfonds,...) en in de non-profit sector (ziekenhuizen, culturele organisaties,...).

Na het volgen van de academische lerarenopleiding kun je ook terecht in het onderwijs (secundair onderwijs, hoger onderwijs).

Top