U bent hier: Home / Informatie voor studenten / Praktijk en ondernemerschap

Praktijk en ondernemerschap

 

Sinds het academiejaar 2014 – 2015 bieden we de 3e bachelorfase Toegepaste Economische Wetenschappen aan op campus Kulak met daarin het unieke bachelor ervaringstraject. Dit traject is gericht op systematische samenwerking met bedrijven uit de regio. Gericht contact met ondernemers en ondernemingen moet onze studenten laten aanvoelen wat “ondernemen” inhoudt. Met dit traject willen wij de studenten sensibiliseren inzake ondernemerschap.


Het bachelor ervaringstraject

Waarom dit ervaringstraject?

Het ervaringstraject biedt allerlei mogelijkheden. De student maakt kennis met de werkomgeving waarin (bedrijfs)economen vaak tewerkgesteld worden. De student kan de stage gebruiken voor het ontwikkelen van vaardigheden die hem/haar in zijn/haar professionele loopbaan kunnen ondersteunen.

Praktisch inzicht in de theorie

Studenten die afstuderen aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen worden geacht een gefundeerde visie te kunnen vormen, informatie kritisch te kunnen benaderen en oplossingen te kunnen bieden voor uiteenlopende (bedrijfs)economische problemen. Het merendeel van deze vaardigheden wordt geleidelijk verworven tijdens de opleiding. Echter, bepaalde professionele en ondernemerschapscompetenties kunnen maar volledig ontwikkeld worden in confrontatie met het werkveld.

Daarom bieden we op campus Kulak reeds vanaf de 3e bachelorfase de mogelijkheid tot stage via het bachelor ervaringstraject. Op die manier kan dit leerproces reeds gedurende de opleiding worden aangevat en wordt niet gewacht tot na het afstuderen. De stages en de ervaringen zijn in die zin complementair aan de academische scholing en kunnen de expertise helpen ontwikkelen, onder meer door de transfer van verworven kennis en vaardigheden naar de praktijk.

Unieke en leerrijke ervaring

Dit ervaringstraject biedt ontegensprekelijk een unieke en leerrijke ervaring voor studenten, onder meer doordat het de kans biedt te leren uit informele contacten en uit samenwerking met collega’s. Een stage creëert daarbij een relatief stabiele en veilige omgeving waarin de student zijn sterktes en zwaktes kan ontdekken, kan groeien in professionele vaardigheden, kan bijscholen in een vakgebied, en kan leren uit fouten.

Verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt

Tijdens sollicitatie- en selectieprocedures worden kandidaten zowel beoordeeld op de behaalde academische prestaties als op een brede waaier van competenties. Beschikt de student over relevante ervaring op de arbeidsmarkt, dan biedt dit zeker een waardevolle troef en neemt het succes bij het vinden van een job toe.

Dit ervaringstraject, en in het bijzonder de stage en het bedrijfsproject, bieden een meerwaarde zowel voor de student, die zichzelf kan bewijzen en kennis kan maken met het bedrijf, als voor het bedrijf dat een goed beeld krijgt van de capaciteiten van de student. Stages worden door sommige bedrijven dan ook beschouwd als proefperiode, waaruit een latere definitieve aanstelling kan volgen.

 

Contacpersonen

Top