U bent hier: Home / Bestuur / raden / Comité Preventie en Bescherming op het Werk

Comité Preventie en Bescherming op het Werk

Welkom op de pagina's van het Comité Preventie van Kulak.

Het Comité is samengesteld uit:

werkgeversafgevaardigden, werknemersafgevaardigden en adviseurs, allen ten dienste van de campus..

Samen werken we aan onze veiligheid en ons milieu.

 

 

 

Taken en bevoegdheden van het Comité

 • Het Comité heeft als opdracht adviezen uit te brengen inzake het welzijn van onze werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan. Ze brengt evneens advies uit over de planning en invoering van nieuwe technologieën, wat betreft de gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.
 • Hij werkt de maatregelen uit in verband met de opleiding op het vlak van preventie en bescherming van de werknemers.
 • Hij werkt nauw samen met de interne preventiedienst.
 • Hij onderzoekt klachten van werknemers met betrekking tot hun welzijn en veiligheid.
 • Hij werkt voorstellen uit om de arbeidsomgeving te verfraaien.
 • Hij kan zijn leden afvaardigen om deel te nemen aan de bedrijfsbezoeken.
 • Hij vervult alle andere opdrachten die door specifieke bepalingen aan de wet aan hem worden toevertrouwd.

 

Samenstelling van het Comité

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is samengesteld overeenkomstig de wettelijk vastgelegde bepalingen. Algemeen kan worden gesteld dat het comité is samengesteld uit:

 • Het ondernemingshoofd en één of meerdere door hem aangewezen gewone en plaatsvervangende afgevaardigden die niet talrijker mogen zijn dan de personeelsafgevaardigden.
 • Een aantal gewone en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel, waarvan het aantal niet lager mag zijn dan twee.
 • De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer kunnen de vergaderingen bijwonen als waarnemer. Ze mogen noch werkgevers, noch personeelsafgevaardigde zijn

Werkgeversafgevaardigden (effectieven)

Werknemersafgevaardigden (effectieven)

Waarnemers

 • Dhr. Hendrik Vantomme , lid Preventiedienst Associatie KUL.
 • F. Vandoolaeghe, hoofd technische dienst KULAK
 • Dr. K. Cornelis, arts bedrijfsgeneeskundige dienst IDEWE

 

Correspondentieadres


KU Leuven Kulak
Comité Preventie en Bescherming op het Werk
p.a. mevrouw Catherine Degraeve
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
Tel. 056 24 60 70

 

Andere